Personlig träning i grupp

Vi erbjuder olika typer av PT grupper

 
Är ni en mindre grupp som vill träna tillsammans, antingen vid ett enstaka tillfälle eller med arbetslaget fasta veckor tider regelbundet. Där gruppen gör tester och mäter sina framgångar i träningen och riktar sin träning mot ett gemensamt mål. 
Anmäl dig till reception@esterco.se
shutterstock 552058372shutterstock 552058372
shutterstock 552058372